چالش حفظ شعر

رباعی شمارهٔ ۱۲۶

0
حاشیه

نه سرو توان گفت و نه خورشید و نه ماه
آه از تو که در وصف نمی‌آیی آه

هرکس به رهی می‌رود اندر طلبت
گر ره به تو بودی نبدی اینهمه راه
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۱۲۵
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۱۲۷
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم