چالش حفظ شعر

رباعی شمارهٔ ۱۲۰

0
حاشیه

ای دوست گرفته بر سر ما دشمن
یا دوست گزین به دوستی یا دشمن

نادیدن دوست گرچه مشکل دردیست
آسانتر ازان که بینمش با دشمن
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۱۱۹
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۱۲۱
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم