چالش حفظ شعر

رباعی شمارهٔ ۱۱۹

0
حاشیه

در دیده به جای سرمه سوزن دیدن
برق آمده و آتش زده خرمن دیدن

در قید فرنگ غل به گردن دیدن
به زانکه به جای دوست، دشمن دیدن
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۱۱۸
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۱۲۰
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم