چالش حفظ شعر

رباعی شمارهٔ ۱۱۸

0
حاشیه

مه را ز فلک به طرف بام آوردن
وز روم، کلیسیا به شام آوردن

در وقت سحر نماز شام آوردن
بتوان، نتوان تو را به دام آوردن
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۱۱۷
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۱۱۹
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم