چالش حفظ شعر

رباعی شمارهٔ ۱۱۴

0
حاشیه

بگذشت بر آب چشم همچون جویم
پنداشت کزو مرحمتی می‌جویم

من قصهٔ خویشتن بدو چون گویم؟
ترکست و به چوگان بزند چون گویم
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۱۱۳
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۱۱۵
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم