چالش حفظ شعر

رباعی شمارهٔ ۱۱۱

0
حاشیه

چون می‌کشد آن طیرهٔ خورشید و مهم
من نیز به ذل و حیف تن در ندهم

باری دو سه بوسه بر دهانش بدهم
وانگه بکشد چو می‌کشد بر گنهم
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۱۱۰
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۱۱۲
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم