چالش حفظ شعر

رباعی شمارهٔ ۷۳

0
حاشیه

گر تیر جفای دشمنان می‌آید
دل تنگ مکن که دوست می‌فرماید

بر یار ذلیل هر ملامت کاید
چون یار عزیز می‌پسندد شاید
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۷۲
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۷۴
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم