چالش حفظ شعر

رباعی شمارهٔ ۶۷

0
حاشیه

با دوست به گرمابه درم خلوت بود
وانروی گلینش گل حمام آلود

گفتا دگر این روی کسی دارد دوست؟
گفتم به گل آفتاب نتوان اندود
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۶۶
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۶۸
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم