چالش حفظ شعر

رباعی شمارهٔ ۶۳

0
حاشیه

مجنون اگر احتمال لیلی نکند
شاید که به صدق عشق دعوی نکند

در مذهب عشق هر که جانی دارد
روی دل ازو به هر که دنیی نکند
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۶۲
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۶۴
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم