چالش حفظ شعر

رباعی شمارهٔ ۵۷

0
حاشیه

در خرقهٔ توبه آمدم روزی چند
چشمم به دهان واعظ و گوش به پند

ناگاه بدیدم آن سهی سرو بلند
وز یاد برفتم سخن دانشمند
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۵۶
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۵۸
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم