چالش حفظ شعر

رباعی شمارهٔ ۵۵

0
حاشیه

وقت گل و روز شادمانی آمد
آن شد که به سرما نتوانی آمد

رفت آنکه دلت به مهر ما گرم نبود
سرما شد و وقت مهربانی آمد
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۵۴
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۵۶
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم