چالش حفظ شعر

رباعی شمارهٔ ۵۱

0
حاشیه

آن خال حسن که دیدمی خالی شد
وان لعبت با جمال جمالی شد

چال زنخش که جان درو می‌آسود
تا ریش برآورد سیه چالی شد
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۵۰
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۵۲
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم