چالش حفظ شعر

رباعی شمارهٔ ۳۰

0
حاشیه

روی تو به فال دارم ای حور نژاد
زیرا که بدو بوسه همی نتوان داد

فرخنده کسی که فال گیرد ز رخت
تا لاجرم از محنت و غم باشد شاد
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۲۹
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۳۱
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم