چالش حفظ شعر

رباعی شمارهٔ ۲۶

0
حاشیه

گویند رها کنش که یاری بدخوست
خوبیش نیرزد به درشتی که دروست

بالله بگذارید میان من و دوست
نیک و بد و رنج و راحت از دوست نکوست
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۲۵
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۲۷
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم