چالش حفظ شعر

رباعی شمارهٔ ۲۵

0
حاشیه

گر زخم خورم ز دست چون مرهم دوست
یا مغز برآیدم چو بادام از پوست

غیرت نگذاردم که نالم به کسی
تا خلق ندانند که منظور من اوست
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۲۴
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۲۶
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم