چالش حفظ شعر

رباعی شمارهٔ ۱۶

0
حاشیه

گویند هوای فصل آزار خوشست
بوی گل و بانگ مرغ گلزار خوشست

ابریشم زیر ونالهٔ زار خوشست
ای بیخبران اینهمه با یار خوشست
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۱۵
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۱۷
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم