چالش حفظ شعر

گوهر یک پروژه مستقل بوده و به صورت شخصی اداره می شود، شما هم می توانید در این مسیر با کمک های مالی خود ما را یاری کنید:


پرداخت ۵۰۰۰ تومان
پرداخت ۲۵۰۰۰ تومان
پرداخت ۵۰۰۰۰ تومان


سپاس از همراهی شما

بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم