چالش حفظ شعر
به انتخاب گوهر

نمی‌بود اینقدر خواب غرور دلبران سنگین
اگر می‌داشت آوازی، شکست شیشهٔ دلها


صائب تبریزی

گوهر با صدای شما

با صدای عليرضا مختارپور بشنوید:

غزل شمارهٔ ۶۹ > حافظ
۱۴۰۰/۷/۳ ۱۸:۱۸
با صدای عليرضا مختارپور بشنوید:

غزل شمارهٔ ۷۶۰ > مولوی
۱۴۰۰/۶/۲۸ ۱۹:۵۸
با صدای عليرضا مختارپور بشنوید:

غزل شمارهٔ ۶۸ > حافظ
۱۴۰۰/۶/۲۷ ۱۷:۱۷
با صدای عليرضا مختارپور بشنوید:

غزل شمارهٔ ۶۰۰ > مولوی
۱۴۰۰/۶/۲۵ ۱۲:۱۴
با صدای Morteza Toosi بشنوید:

غزل شمارهٔ ۶۷ > حافظ
۱۴۰۰/۶/۲۳ ۱۰:۲۱
دیوار نوشته های تازه می نویسم

فاطمه نوشته است:

غمی در استخوانم میگدازد...

۱۴۰۰/۶/۱۲ ۲۱:۵۶
یاس نوشته است:

قهوه می ریزم برایت
نیستی آن سوی میز
هی شکر می ریزم
و تلخ است جای خالی ات...!

#معصومه_صابر

۱۴۰۰/۶/۱۱ ۱۱:۳۷
سراب تقدیم به حسینم نوشته است:

به اینکه چقدرمیتونم دوستش داشته باشم ....که حتی در ذهنم نمیگنجه..

۱۴۰۰/۵/۴ ۰۶:۱۴
مائده نوشته است:

دوستش دارم؟

۱۴۰۰/۵/۳ ۰۸:۲۶
Fuad.agir@ نوشته است:

از سرخی غروب تا سرخی طلوع تاریکی مطلقیست که زندگی من در آن خلاصه میشود...
شامگاه تقابل مابین عشق و نفرت در دلی که پوچی هستی در آخر آن را بی رحمانه در آغوش خواهد کشید!
۷ژوئیه۲۰۲۱
Fuad

۱۴۰۰/۴/۱۶ ۰۳:۰۲
بیشتر بخوانید / بنویسید
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم