مفتخریم که شما در حال مشاهده نسخه تازه از سایت گوهر هستید. مشتاقیم تا نظر شما در مورد این نسخه را در صفحه تماس با ما دریافت کنیم.
نسخه قدیم سایت همچنان از پیوند زیر پیشکش می شود:
نسخه قدیم سایت گوهر
به انتخاب گوهر

دو دل شوم چو به زلفش مرا نگاه افتد
چو رهروی که رهش بر سر دو راه افتد

فروتنی است برازنده از سرافرازان
که خوشنماست شکستی که بر کلاه افتد


صائب تبریزی

دیوار نوشته های تازه می نویسم

افشین بصیری توتکابنی نوشته است:

نامم همین بس که دبیر ادبیّات عاشق ورزش و شعر و علوم سیاسی خوب هست بلا می سر

1399/9/7 18:53
یوسف کنعانی نوشته است:

تا بگفتیم ز این و ز ان جهان است انچه رفت عمرمان
خوبست بگذریم ازین و ازان انچه ارزش دارد عمرست جان

1399/9/7 14:00
شهیر گمنام نوشته است:

هرچند مفلسم بپذيرم عقیق خرد!
شهیر گمنام

1399/9/4 05:46
مریم دانایی نوشته است:

حق میدهد ندا که به ما ره دراز نیست
از "مال" لام بفکن و باقی شناس "ما"

1399/9/3 18:24
، نوشته است:

کاش قلبم درد پنهانی نداشت ، در دیاری که در آن نیست کسی یار کسی ، یارب ایکاش نیفتد به کسی کار کسی

1399/9/3 18:22
بیشتر بخوانید / بنویسید